KOBİ Dönüşüm Platformu

kobipirin_web_site_logo

 

KOBİpirin Felsefesi

2 farklı iş modeli ile KOBİpirin KOBİ’lerin işlerini geliştirmesi için Türkiye’de örneği olmayan; ücretsiz firma analizi ile başlayan inovatif bir fikirdir, platformdur.

KOBİpirin felsefesinin temelinde YSM Yazılım firmasının yaptığı işler ve bir KOBİ olarak ticari yaşamda geçirdiği evreleri içerir. Esasen bir yaşanmışlık ve adanmışlığın bir yansımasıdır KOBİpirin.

KOBİpirin bir “akıl teri” platformudur. KOBİpirin bir “alın teri” projesidir.

KOBİpirin felsefesi 3 şey üzerine bina edilmiştir:

Teknoloji, Finans ve Danışmanlık.

 

Bir işletmenin dönüşmesinden ve işini geliştirmesinden bahsediyoruz. KOBİpirin felsefesinin temeli 3 ana Bileşen’den oluşmaktadır. Teknoloji, Finans ve Danışmanlık.  Bu 3 şeyin dışında da başka ana işletme süreçleri de sayılabilir. Ancak bu ana işletme süreçleri ana bileşenlerin alt biriminn en çok da Danışmanlık segmentinin altında değerlendirilir.

 

Finans? Bir işletmenin dönüşmesi ve bunu başarabilmesi için finans gerekmektedir. Ticaretin ve arkasındaki üretimin temel mottosu para kazanmak, giderlerden daha fazla gelir üretmek suretiyle de kar elde etmektir. Finans kaynağını banka ve finans kuruluşları dışında da aramak gerekiyor KOBİ’ler açısından. Fon ve Ortak, Yatırım ve Yatırımcı kavramları devreye giiriyor dış kaynaklı finansal güç artışı için. Bu da yetmiyor şirket maliyetlerini düşürerek karlılığı da arttırmak yoluna gitmek de şirketin en doğru yoldur. Bunun için bir kaynak da bir çok büyük kamu kurumunun verdiği proje ve hibe destekleri de proje kapsamındaki başvurularda değerlendirilecek.

Danışmanlık? Peki finans yeterli midir? Hayır. Bir noktada tıkanmaktadır. Sadece para yetmez, bilgi ve knowhow gerekir. Sektör, ölçek, tecrübe ve üçüncü göz eksikliği gibi bir çok sebepten dolayı dışarıdan bir yardım gerekmekte bu da Danışmanlık şemsiye altında toplanan hizmetler olmaktadır.

Teknoloji? Peki para var, akıl (danışmanlar) da var ne eksik? Teknoloji. Teknoloji tüm sektörler için gerekli bir alt yapı ve farklılaşma ihtiyacıdır. Rekabet, verimlilik, kolaylık, performans aklını za ne geliyordaa tercih sizindir.

KOBİpirin İş Modeli

KOBİpirin KOBİ’ler ve HSP (Hizmet Sağlayıcı Paydaş) firmaların bir takım analizler ve değerlendirmeler sonucu eşlemesinden oluşmaktadır.

2 farklı iş modeli ile çalışılmaktadır.

  1. İş Modeli : KOBİpirin Bağımsız İş Modeli
  2. İş Modeli : KOBİpirin STK İş Modeli

KOBİpirin STK İş Modeli nde bir ODA, bir SİAD dernek, vakıf, federasyon, birlik, vb. i KOBİ statüsünde üyesi olan kuruluşlar ile birlikte bir işbirliği protokolü ile yapılan belirli süresi olan Proje şeklinde yürütülen İş modeli. Burada STK işbirliği yapılan aracı kurum gibi oluyor. Üyelerine katma değer sağlıyor. KOBİpirin ekibine STK herhangi bir ödeme yapmıyor. Proje için STK’nın herhangi bir projenin duyuru, tanıtım, vb. işleminde ne yapıyorsa onun dışında özel bir maliyeti olmuyor.

KOBİpirin Bağımsız İş Modeli nde ise KOBİ bir STK işbirliği olmadan ve aktifte devam eden bir STK projesinde üye değilse; hizmet alma mesafesinde ve kalitesinde de sorun olmayacağını düşünüyorsa Bağımsız olarak platformdan hizmet alabilir.

Her 2 iş modelinde de ccretsiz bir ön analiz (checkup) işlemine tabi tutulur ve gizlilik sözleşmesi imzalanır. Sonrasında Analiz Raporu (Bulgular), İhtiyaç Listesi (Reçete), Maliyeti gibi unsurlar yer alır. Proje’de KOBİ’nin hizmet alacağı HSP firmaların  ürün ve hizmetlerine göre değişmekle beraber %40 a varan indirimler alabiliyor.

KOBİpirin adı üstünde KOBİ’lerin ilacıdır. Teşhis, tedavi ve daha iyi yaşam platformudur. KOBİpirin bir kurtarma projesi değildir. Peki nedir KOBİpirin?

  • KOBİpirin bir KOBİ Dönüşüm Platformudur.
  • KOBİpirin bir Mikro İktisadi Kalkınma ve Dönüşüm projesidir.
  • İşini geliştirmek isteyen, adanmış KOBİ’ler için; güçlendirme, düze çıkarma ve büyütme projesidir.
  • Gizlilik sözleşmeleriyle KOBİ’yi koruyan “KOBİ Dostu” güçlü bir çözüm ortaklığı projesidir.

KOBİpirin felsefesi “networking” (çevre oluşturma) ve çok iyi bir çevreden de hizmet alma, seviye atlamasına dayanmaktadır diyebiliriz. KOBİ’nin çevresini, tedariğini ve rekabetini güçlendiriyoruz.

KOBİpirin projesi; en kısa tabirle bir “KOBİ Dönüşüm Platformu” dur. “Platform”, “Proje” gibi kelimeler kullanılıyor ayrımı nedir diye sorarsanız kısaca açıklayalım:

KOBİpirin bir hizmet tedarik Platformudur diyebiliriz. Yani bir KOBİ işletmesinin işini geliştirecek ve hayallerini gerçekleştirebilecek veya o hayale (vizyona) gidecek yol haritasını oluşturarak o yolun alt yapısını da sağlamlaştıracak, tüm tarafların terleyeceği, çok zor bir “çözüm (ürün+hizmet) tedarik sağlayıcılığı” çalışmasıdır. Hizmet platformudur.

KOBİpirin bir Platformdur. Çünkü hem fiziki hem de dijital yapının içiçe olduğu entegre çalışmalar bütünüdür. Profesyonelliği, yetkinliği, referansları ve knowhow birikimiyle güçlü hizmet sağlayıcı firmalardan oluşmaktadır.

KOBİpirin bir Projedir. Çünkü KOBİ işletmesiyle belirlenen bütçe ve belirlenen zamanda, belirlenen hedeflere birlikle ulaşmayı amaçlamaktadır. Yapılan bu tanımlama da “Proje” kelimesinin tanımlamasıdır. Başvuru yapan ve projeye katılım taahhüdü veren her KOBİ’de aynı başarı performansı beklenemezken katılımcı KOBİ’lerin %10’unda ciddi başarı hikayesi hedeflenmiştir. Gizlilik sözleşmeleri ile KOBİ işletmesinin özel ve gizli bilgileri/paylaşımları korunmaktadır. KOBİpirin ile farklı farklı KOBİ hikayelerinin olduğu çok büyük bir projeden bahsediyoruz.

Menu