KOBİ Dönüşüm Platformu

Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm Kavramlarının Karıştırılması


Söylemek istediğimiz ile kullandığımız kelimeler yanlış olabiliyor çoğunlukla.
“Dijitalleşme” ve “Dijital Dönüşüm” kavramlarını da sürekli karıştırıyoruz ve birbiri yerine kullandığımız da çok oluyor. Bugünkü konumuz bu iki kelimenin kullanımı üzerine. Tüm dünya ölçeğinde %7 gibi bir oranda!


Dijitalleşme;

Bir işi/süreci analogdan dijitale döndürme demektir.
Analog kelimesi dijital olmayan diye tarif edebiliriz.

Örneğin eskiden plak veya kaset ile müzik dinlenirdi.
Zamanla bu MP3 e dönüştü yani dijitalleşti.


Dijital Dönüşüm;

Bir işi/süreci dijitale taşımak ve bunu bir iş modeli ile de taçlandırarak yeni bir iş yapış şekline geçmek ve müşterileri de bundan fayda elde eder hale getirmektir.

Aksine bu hale getirmek Değişim değil Dönüşümdür bu.
Herkesin yaptığı veya yapmayı istediği hatta becerebildiği bir husus da değildir ayrıca. Spotify da bunun için en iyi örnektir.

Plak’ı MP3’e geçirmek bir değişim (Dijitalleşme) iken bu MP3’ü bir iş modeli ile Spotify’a dönüştürmek ise Dijital Dönüşüm’e en iyi örnektir sanırım.

İçinde bulunduğumuz bu dönem en iyi şekilde “krizi ve karmaşayı” ifade eden bir “LABİRENT Metaforu” ile tanımlanabilir. Bu labirentten çıkış ise bir çözüm seti ve strateji ile mümkündür.

Dijital olarak dönüşebilen (DX) ve yeni normale, yeni piyasa koşullarına ayak uydurabilen, kullanıcı deneyimine (UX) ve müşteri deneyimine (CX) önem veren şirketler pazar payını hızlıca artırmaya başlayacak, ancak bunları yapamayanlar ise varlığını devam ettiremeyecek.
-Sedat YAZICI, Bilgisayar Yük. Müh.
YSM, PİR, YSM BULUT, OVINOT, KobiPirin, ArtWinNet, Job Analytics, TOY, TAY, CHARK, P2S şirket, ürün ve markalarının kurucusu ve ortağı, KOÜ ve SAÜ Misafir Öğretim Görevlisi, Akademik Kurul Üyesi, STK ve ÜSİ Gönüllüsü, KOBİ Doktoru ve Mentorü

Biz millet olarak dijitali seviyoruz ancak dönüşümü pek sevmiyoruz.
“Teknolojiye hızlı ayak uyduran bir milletiz” sözü çok kullanılır bu ülkede. Evet doğrudur biz teknolojiye TREND (moda) olarak hızlı adapte oluruz “şark kültürü” ve genetik olarak “geri kalmışlık” alt bilinç yapımızdan, kültür kodlamamızdan ötürü böyle.

Ancak dijitalleşmeyi, teknolojiyi, mobiliteyi işimizde kullanmak ve bunarı iş modelimize uyumlandırmak (alignment) dönüştürmek (transformation + conversion) konusunda başarılı örneklerimiz olsa da henüz yolun başındayız ve de çok işimiz var.

“Şark Kültürü” ve “Geri Kalmışlık” psikozlarını da aşmaya ve kendimize olan güvenimizi tekrar yakalama konusunda ise yükseliş trendine geçmiş durumdayız. Teknoloji’nin ve Mobilite’nin yaygınlaşması belli kavramların da “demokratikleşmesi” yani “tabana yayılması” söz konusu olmuştur. Özellikle Y ve yeni gelen Z kuşağının du değişim ve dönüşümlere “adaptasyon hızı” çok daha yüksek. X kuşağının tecrübesi Y ve Z kuşağının adaptasyonu ile güzel bir SİNERJİ yakalayabilen şirketler bu YENİ NORMAL döneme çok daha hızlı adapte olabilecekler ve labirentten çıkış sağlayabilecekler.

Her şey İNSAN da bitiyor. BEN x YAPTIKLARIM = SONUÇLAR dır denklemi her zaman çalışır.

  • İnsan tembel veya çalışkan değildir; düşünme, karar verme ve azmetme yeteneklerine sahiptir.
  • İnsanı motive eden en temel unsurlar çalıştığı ortam ve çevresel koşullardır.
  • Motivasyon iç veya dış zorlamalarla (mobbing) sağlanamaz, insan ancak mantık yoluyla ve açıklamalarla ikna edilebilir. “MEDENİLERE GALEBE İKNA İLEDİR” derler eskiler.

Bir İNSAN, BİREY ve KURUM olarak ister Kurumsal Dönüşüm isterseniz Dijital Dönüşüm (DX) çalışması yapın, isterseniz de YSM ve PİR şirketler grubu olarak her ikisini de birlikte yapın dediğimiz dönüşüm programlarını uygulamak isteyin, istemek yetmez. Yapmak gerekir. Aksiyon almak gerekir. Bilmek yetmez, İcra etmek gerekir. Şirketleri odaklanmamak (focus) ve yapmamak (lack of execuiton) başarısızlığa götürü. En iyi şekilde öğrenin ve yapın.
Başarılar.

Menu