KOBİ Dönüşüm Platformu

3C MODELİ İLE STRATEJİ OLUŞTURMA

Strateji belirlemede yardımcı fikirlerden bir de 3C modelidir.

1. Customers,
2. Company,
3. Competitors
yani
1. Firma,
2. Müşteri,
3. Rakip
Üçlüsünün kesiştiği strateji başarıyı arttırır. Firma büyüklüğünü düşünmeksizin 3C modeli stratejiyi belirlemek için harika bir yöntemdir.

3C modeli stratejiyi kurmanıza yardımcı olacak basitliktedir.
3 şeyin kesiştiği noktadaki Strateji > Fırsat barındırır.
1. Firmanızın Güçlü yanları,
2. Müşteri segmentinin ihtiyaçları ve
3. Rakiplerin önerlerinin

3C modelini kullanıma şu şekilde sokabilirsiniz. Her bölümde şu soruları soruyoruz;

Firma

1. Firmanın güçlü olduğu noktalar neler?
2. Neler yapmak istiyoruz?
3. Kaynaklarımız neler?

Müşteriler

1. Müşteri segmentleri neler?
2. Müşterilerin çeşitli istekleri neler?
3. Nasıl satın alma yapıyorlar?
4. Ne kadar alıyorlar?

Rakipler

1. Rakiplerin önerleri neler?
2. Sizin önerebileceğiniz ama rakiplerin öneremeyeceği nedir?
3. Rakipler pazara nasıl giriyor ve müşterilerle nasıl iletişime geçiyor?

3C modeli Pazarlama Planı’nın da ilk bölümünü oluşturur.
Yani Durum Analizi’nin içeriğidir aslında 3C modeli.
Normal bir pazarlama planı da bildiğiniz üzere şu şekildedir:

Durum analizi – Situation Analysis
1. Müşteriler (Customers)
2. Rakipler (Competitors)
3. Firmamız (Company)

Pazarlama stratejisi – Marketing Strategy
1. Segmentasyon (Segmentation)
2. Hedefleme (Targeting)
3. Konumlandırma (Positioning)

Pazarlama Karması – Marketing Mix
1. Ürün (Product)
2. Fiyat (Price)
3. Tanıtım (Promotion)
4. Dağıtım (Place)

Pazar izleme – Market Monitoring
1. Pazar bazlı ölçüler (Market-Based Metrics)

Kaynak

Menu